Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές του λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας, φωνής και κατάποσης.

Ο λογοθεραπευτής μέσω παρατήρησης και χρήση έγκυρων σταθμιθμένων τεστ, αξιολογεί την συμπεριφορά ενος παιδιού, την κατανόηση λόγου, την έκφραση, την πραγματολογία, την άρθρωση, τη ροή της ομιλίας, το γνωστικό και στοματοπροσωπικό σύστημα. Στην συνέχεια σχεδιάζει ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα με στόχο την αποκατάσταση των δυσκολίων.

Απευθύνεται σε παιδιά με :
• Αρθρωτικές διαταραχές
• Καθυστέρηση λόγου
• Ειδική γλωσσική διαταραχή
• Διαταραχή αυτιστικού φάσματος
• Διαταραχή στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
• Βαρηκοΐα, κόφωση, κοχλιακό εμφύτευμα
• Διαταραχές μάσησης, κατάποσης
• Νοητική υστέρηση

 

Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που βοηθά το παιδί να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να είναι λειτουργικό και ανεξάρτητο σε δραστηριότητες της ζωής του, στο σπίτι και στο σχολείο.

Οι τομείς που παρεμβαίνει η εργοθεραπεία είναι :

 • Κοινωνικές δεξιοτητες – επικοινωνία (πχ βλεμματική επαφή, προσαρμογή σε αλλαγές, ακολουθία κανόνων, ανοχή στην ματαίωση)
 • Κινητικός τομέας -αδρή και λεπτή κινητικότητα (πχ ισορροπία, οπτικοκινητικός και αμφίπλευρος συντονισμός, σύλληψη μολυβιού, χρήση ψαλιδιού, γραφοκινητικός συντονισμός)
 • Αντιληπτικός και γνωστικός τομέας (ενίσχυση στη συγκέντρωση προσοχής, χωροχρονικός προσανατολισμός, οργάνωση, μνήμη, οπτική αντίληψη)
 • Αισθητηριακός τομέας (πχ αισθητηριακή απευαισθητοποίηση όταν το παιδί ενοχλείται από ήχους, δυσκολεύεται να ανεχτεί να λερώνεται, να δεχτεί αγγίγματα και υφές)
 • Τομείς καθημερινής ζωής (δραστηριότητες αυτοεξυπηρέτησης όπως εκπαίδευση τουαλέτας, ένδυση, σίτιση, προσωπική υγιεινή)

Η  αξιολόγηση περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών με ποικίλα μέσα (π.χ. παρατήρηση, ερωτηματολόγια, χρήση σταθμισμένων τεστ). Στην συνέχεια θεσπίζουμε  τους  στόχους και δημιουργούμε ένα εξατομικευμένο προγράμμα παρέμβασης, χρησιμοποιώντας σκόπιμες δραστηριότητες και κύριο μέσο φυσικά το παιχνίδι. 

Οι συνεδρίες είναι ατομικές και γίνονται σ έναν κατάλληλα διαμορφωμένο και ασφαλές  χώρο,  γεμάτο ερεθίσματα.

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Η θεωρία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης αναφέρεται στην ικανότητα του εγκεφάλου να οργανώνει και να ερμηνεύει τα αισθητηριακά ερεθίσματα από το σώμα (ιδιοδεκτική και αιθουσαία αίσθηση) και από το περιβάλλον (αίσθηση αφής, ακοής, όρασης, όσφρησης, γεύσης) , ώστε το άτομο να αλληλεπιδρά καλύτερα σε αυτό. (Dr Ayres , 1972)

Ο στόχος της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης είναι να βελτιώσει την ικανότητα οργάνωσης και επεξεργασίας των αισθητηριακών πληροφοριών που δέχονται τα παιδιά από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα ώστε να είναι αυτόνομα στις δραστηριότητες καθημερινότητας ,στις σχολικές δραστηριότητες , στο παιχνίδι.

Με τον όρο δυσλειτουργία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης αναφερόμαστε σε μια διαταραχή κατά την οποία τα αισθητηριακά δεδομένα δεν οργανώνονται κατάλληλα στον εγκέφαλο και αυτό μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα στην προσοχή, στην μάθηση, στη συμπεριφορά.

Μερικά «σημάδια» είναι η ευαισθησία στους ήχους (πχ το παιδί μπορεί να κλείνει τα αυτιά του σε απρόσμενους ήχους), ευαισθησία σε απτικά ερεθίσματα (πχ αρνείται να φορέσει ρούχα με συγκεκριμένες υφές, δυσκολεύεται να του χτενίσουν και κόψουν τα μαλλιά, να του κόψουν τα νύχια, αποφεύγει ή αναζητά να λερώνεται), ευαισθησία στην κίνηση (πχ ζαλίζεται εύκολα, αποφεύγει κινητικές δραστηριότητες), παρατηρείται δυσκολία στον συντονισμό (πχ, είναι αδέξιο, χτυπά συχνά).

Η θεραπεία πραγματοποιείται από εξειδικευμένους εργοθεραπευτές , με εξατομικευμένη στοχοθεσία, σ´ έναν κατάλληλα διαμορφωμένο μεγάλο χώρο με εξοπλισμό όπως κούνιες, αιώρες, τραμπολίνο, τοίχο αναρρίχησης, μονόζυγο, μπάλες, στρώματα κα.

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Το πρόγραμμα ειδικού παιδαγωγικού- μαθησιακής αποκατάστασης απευθύνεται σε παιδιά με:

 • Δυσλεξία: είναι μια βιολογικής φύσεως δυσκολία, ανεξάρτητης της νοητικής ικανότητας, που σχετίζεται με την επεξεργασία του γραπτού και προφορικού λόγου όπως, συλλαβική ανάγνωση, ορθογραφικά λάθη, αντιστροφές και παραλείψεις γραμμάτων.
 • Δυσορθρογραφία: δυσκολεύονται να εφαρμόσουν αυτόματα τους κανόνες ορθογραφικής γραφής που μπορεί να γνωρίζουν.
 • Δυσαριθμησία: αφορά δυσκολίες κατανόησης της μαθηματικής σκέψης. Πιο συγκεκριμένα, δυσκολία στην κατανόηση των μεγεθών ή ποσοτήτων, στην εκτέλεση πράξεων, απομνημόνευσης της προπαίδειας, επίλυσης ενός προβλήματος και στην αξία των αριθμών στην αρίθμηση.
 • Δυσγραφία: αφορά τον κακό γραφικό χαρακτήρα (ανορθόγραφες λέξεις, ημιτελή γράμματα, ανάμειξη κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων μέσα σε μια λέξη ή πρόταση, μειωμένη ταχύτητα γραφής, αργοπορία κατά την αντιγραφή) .
 • Δυσκολίες στη γραπτή έκφραση και παραγωγή γραπτού λόγου.

Αυτές οι δυσκολίες γίνονται συνήθως αντιληπτές από την πρώτη τάξη δημοτικού κι είναι σημαντική η έγκαιρη παρέμβαση από ειδικό παιδαγωγό με εξατομικευμένο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις δυσκολίες αλλά και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού.

Η μη έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών επηρεάζει τόσο τη μαθησιακή επίδοση όσο και την αυτοεκτίμηση των παιδιών.

Η αξιολόγηση γίνεται με τη χορήγηση τεστ, όπως Wisc-III, Αθηνά Τεστ, Άτυπο Τεστ Μαθησιακής αξιολόγησης, Detroit Test Μαθησιακής επάρκειας, Κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης κλπ.

Ψυχοθεραπεία Παιδιών/Εφήβων

Πολύ συχνά τα παιδιά και οι έφηβοι παρουσιάζουν συναισθηματικές δυσκολίες, όπως έντονο άγχος, χαμηλή αυτοπεποίθηση, επιθετικότητα, ψυχοσυναισθηματική ανωριμότητα κ.ά. Άλλες φορές πάλι, νιώθουν έντονα συναισθήματα θυμού, απογοήτευσης, φόβου που δε ξέρουν πώς να τα εκφράσουν. Στόχος της συμβουλευτικής είναι καταρχήν η αναγνώριση αυτών των συναισθημάτων και η έκφρασή τους με λειτουργικό τρόπο.

Συμβουλευτική Γονέων

Τέλειος γονιός δεν υπάρχει, αλλά μπορεί να εκπαιδευτεί ,ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις αναπτυξιακές φάσεις του παιδιού. Όρια, επιθετικότητα, άγχος αποχωρισμού, κοινωνική συστολή, φοβίες, διαταραχές ύπνου είναι μόνο κάποιες από τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γονείς.

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

H Συμβουλευτική σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού στοχεύει στην ενίσχυση της επαγγελματικής επιλογής και ανάπτυξης του ατόμου από την εφηβεία έως και την ενήλικη ζωή. Απευθύνεται σε:

 • Εφήβους που αναζητούν την σωστή επιλογή του λυκείου, της κατεύθυνσης και του επαγγέλματος που θα ακολουθήσουν, σε δημόσιες ή ιδιωτικές σπουδές, ή την άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας.
 •  Ενήλικες ανέργους ή εργαζόμενους που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, να ενισχύσουν ή/και να αλλάξουν την σταδιοδρομία τους.

Ο σύμβουλος παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη, ώστε ο ίδιος ο συμβουλευόμενος να αναγνωρίσει τι θέλει, τι μπορεί και πως θα πετύχει αυτό που τελικά θα αποφασίσει για το παρόν και το μέλλον του. Η υποστήριξη αυτή επιτυγχάνεται με την συνεργασία των δύο σε ατομικές συναντήσεις, ο αριθμός των οποίων ποικίλει ανάλογα με τον στόχο, και τον προσωπικό ρυθμό συμμετοχικότητας και εξέλιξης του ατόμου.

Η διαδικασία περιλαμβάνει συζήτηση, συμπλήρωση ερωτηματολογίων και ασκήσεων που στοχεύουν στην αυτογνωσία και την αποσαφήνιση προσδοκιών, επιθυμιών και δυνατοτήτων, καθώς και τεχνικές που διευκολύνουν την λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό δράσης. Η χρήση ψυχομετρικών εργαλείων και εξειδικευμένων τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού παρέχει αντικειμενικά, έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα στους κύριους τομείς που αφορούν την επιλογή επαγγέλματος και την συμβατότητα του με την προσωπικότητα του ατόμου. Η επιλογή του επαγγέλματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσωπική ζωή και τα συναισθήματα του ατόμου και ορισμένες φορές χρειάζεται να δοθεί χώρος σε αυτά προκειμένου να διευκολυνθεί η επιλογή.

Χορήγηση Τεστ

Η ελληνική στάθμιση του DTLA-P:3 αποτελείται από 115 ερωτήματα τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αποκτημένων ικανοτήτων (νοητικών-γνωστικών-μαθησιακών). Εκτιμά 16 διαφορετικές ικανότητες και είναι κατάλληλο για παιδιά από 4.0 ως 7.11 ετών. Αποτελείται από συνθέσεις βαθμολογιών που αξιολογούν το λεκτικό, μη λεκτικό, επαυξημένη και περιορισμένη προσοχή , κινητικό και μη κινητικό. Το κριτήριο οδηγεί σε ένα γενικό πηλίκο μαθησιακής επάρκειας.

Το Λ-α-τ-ω είναι ένα σταθμισμένο κριτήριο γλωσσικής επάρκειας που αξιολογεί το προσληπτικό, οργανωτικό, εκφραστικό , σημασιολογικό και μορφοσυντακτικό στοιχείο.

Το Κριτήριο Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας σταθμίστηκε στην ελληνική πραγματικότητα σε παιδιά ηλικίας 4.0-7.05 και αξιολογεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποτελούν προϋπόθεση για να εισαχθεί αποτελεσματικά ένα παιδί προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας στα σχολικά μαθήματα της τυπικής εκπαίδευσης.

To Κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας της Θεσσαλονίκης είναι ένα σταθμισμένο επιστημονικό εργαλείο που αποτελείται από τρεις υποδοκιμασίες , οι οποίες καλύπτουν τους τρεις τομείς της σχολικής μαθηματικής γνώσης: το λεξιλόγιο, τους υπολογισμούς και την επίλυση προβλημάτων.

Το Αθηνά ΤΕΣΤ αποτελεί διαγνωστική μέθοδο που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 5 έως με 9 ετών. Έχει σταθμιστεί στην Ελλάδα

Η ελληνική έκδοση του WISC-III είναι η κλίμακα νοημοσύνης Weschler Intelligence Scale for Children, η οποία απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-16 ετών και αποτελεί ένα σταθμισμένο ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση της γενικής νοημοσύνης του παιδιού μέσω δύο βασικών κλιμάκων: της λεκτικής και της πρακτικής. Κατά τη χορήγηση αξιολογούνται υποκλίμακες που αφορούν ειδικότερες λειτουργίες αντίληψης, όπως το λεξιλόγιο, η σειροθέτηση, η αριθμητική ικανότητα, η μνήμη, η ικανότητα ολοκλήρωσης, κτλ.

Οι Δοκιμασίες Θεματικής Αντίληψης ενηλίκων και παιδιών κατέχουν διεθνή αναγνώριση στον χώρο της ψυχολογικής αξιολόγησης και αποτελούν βασικά εργαλεία στον τομέα της ψυχολογικής διαγνωστικής. Πολλές φορές τα παιδιά δεν είναι σε θέση να εκφράσουν με λόγια τα προβλήματά τους, οι προβολικές δοκιμασίες μας βοηθούν να λάβουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για να προχωρήσουμε στην καταλληλότερη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Το CAT (Children’s Apperception Test) το οποίο είναι προσαρμοσμένο για παιδιά ηλικίας 3-10 ετών. Κατά τη διάρκεια του τεστ χορηγούνται κάρτες με εικόνες και αυτό που ζητάμε από το παιδί είναι να μας «φτιάξει» μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Οι μορφές των εικόνων είναι ζώα, όπου το παιδί μπορεί να κάνει πιο εύκολη ταύτιση και είναι λιγότερο απειλητικά από τους ανθρώπους.

Αφορά τον έλεγχο για προβλήματα στη σχέση με γονείς και αδέλφια, επιθετικότητα, διατροφικές συνήθειες, φόβο για το σκοτάδι, συμπεριφορά που έχει σχέση με τον έλεγχο των σφιγκτήρων, την αντίληψη του σώματος.
Το CAT-H, μια άλλη μορφή του CAΤ, το οποίο χρησιμοποιεί τις ίδιες καταστάσεις-σενάρια με τη διαφορά ότι οι μορφές είναι ανθρώπινες (απευθύνεται σε μεγαλύτερα παιδιά και προεφήβους).

Το τεστ κηλίδων μελάνης Rorschach είναι ένα από τα γνωστότερα προβολικά τεστ για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και τη διάγνωση συναισθηματικών διαταραχών. Επιτρέπει την αναγνώριση στοιχείων του χαρακτήρα και συστημάτων οργάνωσης της συμπεριφοράς και των συγκινήσεων. Εκτιμά νοημοσύνη, κοινωνικότητα, συναίσθημα και ψυχική λειτουργία. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο ως προς τη διαφορική διάγνωση ψυχοπαθολογικών καταστάσεων στην κλινική πράξη. Χρησιμοποιείται διεθνώς για τη μελέτη ατομικών τρόπων ψυχικής λειτουργίας με στόχο το σχεδιασμό μιας κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής. Η σωστή και έγκυρη χρήση των τεχνικών προβολής προϋποθέτει πολύ καλή γνώση της κλινικής ψυχολογίας και της ψυχοπαθολογίας καθώς και εξειδικευμένη εκπαίδευση. Το Rorschach αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ψυχολογική εκτίμηση και τη διάγνωση της ψυχοπαθολογίας.

   • Σχέδιο Ανθρώπου (Draw-a-man, Goodenough)
   • Σχέδιο Ανθρώπου (Human-Figure-Drawings, Machover)
   • Σχέδιο Ανθρώπου (Draw-A-Person Test, Naglieri)
   • Σχέδιο Σπιτιού-Δέντρου-Ανθρώπου (House-Tree-Person Test, Buck)
   • Σχέδιο Οικογένειας «εν δράσει» (Kinetic-Family-Drawing, Hulse)
   • Test <<la dame de Fay>> «Μια κυρία κάνει βόλτα και βρέχει» (Fay)
   • Το σχέδιο της ζωόμορφης οικογένειας (Luitgard Brem- Gräser)
   • Η φανταστική οικογένεια (Corman)
   • D10 (Le Men)

Μπορούμε να πούμε ότι η παιδική ζωγραφιά είναι ο «καθρέφτης» του παιδικού ψυχισμού. Όταν δώσουµε στο παιδί ένα χαρτί σχεδόν πάντα θα φτιάξει κάτι. Συνήθως είναι µια  µορφή. Μέσα από τη µορφή αυτή, που είναι αυθόρµητη,  το παιδί µπορεί να προβάλλει τον εαυτό του ή αυτό που σκέφτεται. Τα συναισθήµατα αλλά και στοιχεία από τον ψυχικό του κόσµο.

Το παιδί θέλοντας να  επικοινωνήσει µε το περιβάλλον του µπορεί να στέλνει σήµατα ή µηνύµατα. Αυτά απευθύνονται στο κόσµο που το περιβάλει.

Προβολικά διαγνωστικά τεστ όπως το Σπίτι-Δέντρο-Άνθρωπος αποτελούν ψυχοδιαγνωστικές δοκιμασίες και μας δίνουν στοιχεία για την γνωστική ωριμότητα του παιδιού, την ψυχοπαθολογία, το επίπεδο ικανοτήτων και τις συναισθηματικές του δυσκολίες. Τα προβολικά σχέδια ενδείκνυται να χορηγηθούν σε παιδιά και εφήβους, όπου εκφράζονται καλύτερα μέσω του σχεδιασμού σε αντίθεση με τον προφορικό λόγο. Επιπλέον, μας δίνουν χρήσιμα στοιχεία γύρω από την προσωπικότητα και βοηθούν στην καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση.

Τα παραμύθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διαγνωστικό εργαλείο, καθώς έχουν έναν συμβολικό χαρακτήρα και προσφέρουν στο παιδί έναν τρόπο σκέψης που αντιστοιχεί στην αναπαράσταση του εαυτού του.

Το FTT (Fairy Tale Test) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που αξιολογεί ένα μεγάλο αριθμό λειτουργιών της προσωπικότητας. Το FTT χορηγείται σε παιδιά 6-12 ετών και αποτελείται από κάρτες που δίνουν τη δυνατότητα στο παιδί να προβάλλει διαφορετικές πλευρές του εαυτού. Οι εικόνες στις κάρτες παρουσιάζουν δημοφιλείς χαρακτήρες παραμυθιών και σκηνές από τις ιστορίες της Κοκκινοσκουφίτσας και της Χιονάτης με τους Επτά Νάνους.

Οι ιστορίες που παρουσιάζονται θεωρείται ότι αντανακλούν καθολικές αξίες και χαρακτηριστικά όπως η στοργή, ο φθόνος, η επιθετικότητα και η βία, η φιλία, η σεξουαλικότητα, η ταπεινοφροσύνη, η αγάπη, η αμοιβή και η τιμωρία.

 

Η απάντηση στην ερώτηση «Τι επάγγελμα θα ακολουθήσω;» εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες και συχνά η ίδια η ερώτηση προκαλεί αγωνία, άγχος ή/και φόβο σε εφήβους, γονείς και ενήλικες. Η άμεση και αξιόπιστη βοήθεια που προσφέρουν τα αποτελέσματα του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ, με σωστή χρήση, μπορεί να μειώσει τα αρνητικά φορτισμένα συναισθήματα που αφορούν την επιλογή, να επιβεβαιώσει την απόφαση του ατόμου ή να του δείξει νέες προοπτικές. Έτσι, το άτομο ελεύθερο από διλλήματα και αμφισβητήσεις, ασχολείται καθαρά με την επίτευξη του στόχου του, εξασφαλίζοντας μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία, σε συμφωνία με τις κλίσεις, την προσωπικότητα, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του.

Το ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες/δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του ατόμου, και στη συνέχεια εντοπίζει τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν, καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Η διαδικασία χορήγησης προϋποθέτει 2-3 συναντήσεις με τον εξεταζόμενο, συνολικής διάρκειας 2.5 με 3.5 ωρών. Το τεστ χορηγείται μέσω Η/Υ, είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη και ολοκληρώνεται σε 40 περίπου λεπτά.

Το «Movement ABC-2» είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης της κινητικής συμπεριφοράς παιδιών ηλικίας 3-16 ετών και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο αξιολόγησης και παρέμβασης, σχεδιασμένο ειδικά για επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά με  προβλήματα  κινητικού συντονισμού, φτωχό κινητικό ρεπερτόριο, ελλειπή οργάνωση και εικόνα δυσπραξίας. Το «Movement ABC-2» έχει σχεδιασθεί από τους Henderson SE, Sugden DA, Barnett AL και εκδόθηκε το 2007.

Το Beery VMI test αποτελεί ένα σταθμισμένο διαγνωστικό εργαλείο το οποίο ανιχνεύει οπτικοκινητικά ελλείματα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε μαθησιακές , νευροψυχολογικές και συμπεριφοριστικές δυσκολίες.

Αποτελείται από δύο εκδοχές, ανάλογα με την ηλικία χορήγησης. Το Short Format που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2-7 ετών και το Full Format από 2-100 ετών.

Εμπεριέχει ακόμα δυο συμπληρωματικά αξιολογητικά τεστ με δοκιμασίες για την οπτική αντίληψη και τον οπτικοκινητικό συντονισμό.

Η Κλίμακα  Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ-IV (Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητας) είναι ένα πολύτιμο εργαλείο έγκαιρου και έγκυρου εντοπισμού της διαταραχής, διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από τα άτομα του κοντινού περιβάλλοντος του παιδιού (εκπαιδευτικούς και γονείς).

Επιτρέπει τον εντοπισμό των παιδιών που είναι πιθανό να εμφανίζουν τη διαταραχή, έτσι ώστε να παραπεμφθούν στις κατάλληλες σχολικές ψυχολογικές υπηρεσίες ή στα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα για κλινική αξιολόγηση και διάγνωση. Αποτελείται από δύο κλίμακες (για γονείς και για εκπαιδευτικούς) προκειμένου να εντοπίσει, να καταμετρήσει και ν’ αξιολογήσει τη πιθανή διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, την υπερκινητικότητα και τη παρορμητικότητα, σύμφωνα με το DSM-IV.

Το Raven Test είναι ένα τεστ που έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση της μη λεκτικής, αφηρημένης και γνωστικής λειτουργίας. Το Raven Test έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην έχει πολιτισμική ή εθνική επιρροή, επομένως μετρά μόνο το γενετικό συστατικό της νοημοσύνης χωρίς την επίδραση του περιβάλλοντος. Είναι από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τεστ διεθνώς στην εκπαιδευτική και κλινική πράξη σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών.

Στον εξεταζόμενο παρουσιάζεται ένας πίνακας με γεωμετρικά σχέδια 3×3, με ένα κομμάτι που λείπει. Ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει το σωστό κομμάτι, από ένα σύνολο οκτώ απαντήσεων, που συμπληρώνει ένα μοτίβο το οποίο θα πρέπει να καταλάβει. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι εντελώς μη λεκτικές.

Το τεστ αποδεικνύεται ένα πολύτιμο εργαλείο στον επαγγελματία δίνοντάς του τη δυνατότητα αδρής εκτίμησης της γενικής νοημοσύνης χωρίς να απαιτεί τις ειδικές γνώσεις ψυχομετρίας και ψυχοδιαγνωστικής που κρίνονται διεθνώς απαραίτητες για τη χρήση μεγαλύτερων σε έκταση τεστ αξιολόγησης της νοημοσύνης.

Το SPM περιλαμβάνει μια σειρά ερωτηματολογίων τα οποια παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των δυσκολιών της αισθητηριακής επεξεργασίας των παιδιών στο σχολείο, στη κοινότητα και στο σπίτι.

Αναγνωρίζοντας ότι τα προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας συχνά εκδηλώνονται διαφορετικά σε διαφορετικά περιβάλλοντα, αυτό το σύνολο των ερωτηματολογίων, αξιολογεί την αισθητηριακή επεξεργασία, την πρακτική και την κοινωνική συμμετοχή σε παιδιά σχολικής ηλικίας 5-12 ετών. Η προσέγγιση διαφορετικών περιβαλλόντων αξιολόγησης μας επιτρέπει να δούμε, για παράδειγμα, γιατί ένα παιδί που λειτουργεί καλά σε μια πολύ δομημένη τάξη μπορεί να έχει προβλήματα σε ένα πιο χαλαρό περιβάλλον.

Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο χορηγείται από έναν εργοθεραπευτή εξειδικευμένο στην αισθητηριακή ολοκλήρωση, όπου τον βοηθά στην σωστή παρέμβαση των δυσκολιών του παιδιού που εμφανίζονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα, δηλαδή τόσο στο σπίτι αλλά και στο σχολείο.

Οι εικόνες δράσης αξιολογούν δύο τομείς της γλώσσας:

 1. την μορφοσύνταξη, εξετάζοντας την γραμματική επάρκεια των εκφερόμενων φράσεων (χρήση προθέσεων και συνδέσμων, χρήση επιθέτων, σύνταξη προτάσεων κ.α.) και
 2. την πραγματολογία, εξετάζοντας την χρήση της γλώσσας που κάνει ο εξεταζόμενος προκειμένου να μεταδώσει την πληροφορία ( διατήρηση του θέματος, χρήση αντικειμένων, λογική ακολουθία γεγονότων κ.α.).

Οι εικόνες δράσης αποτελούν σημαντικό αξιολογικό κριτήριο του τομέα των διαταραχών επικοινωνίας και της γλωσσικής επάρκειας σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, διότι η ύπαρξη γλωσσικών διαταραχών αποδίδονται σε πολλά είδη μαθησιακών δυσκολιών.

Το συγκεκριμένο τεστ χορηγείται από εργοθεραπευτές που είναι εξειδικευμένοι στη μέθοδο της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης. Απευθύνεται σε ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα από 11 έως 90 ετών. Πιο συγκεκριμένα, είναι ένα ερωτηματολόγιο τις ερωτήσεις του οποίου απαντά το ίδιο το άτομο. Επιτρέπει στο άτομο να αξιολογήσει τον εαυτό του μέσω της χρήσης ενός αυτό – ερωτηματολογίου. Οι ερωτήσεις είναι κατηγοριοποιημένες με βάση τους εξής τομείς:

 • Γευστική/οσφρητική επεξεργασία
 • Κινητική επεξεργασία
 • Οπτική επεξεργασία
 • Απτική επεξεργασία
 • Επίπεδο δραστηριότητας
 • Ακουστική επεξεργασία

Με βάση τις απαντήσεις που δίνει το κάθε άτομο δημιουργείται ένα εξατομικευμένο προφίλ αισθητηριακής επεξεργασίας. Το άτομο μπορεί να εμφανίζει χαμηλή εγγραφή σε κάποια ερεθίσματα, αναζήτηση αίσθησης σε κάποιο άλλο αισθητηριακό σύστημα, αισθητηριακή ευαισθησία ή/και αποφυγή της αίσθησης σε κάποιο άλλο.
Με βάση τα αποτελέσματα προτείνεται από τον εργοθεραπευτή η κατάλληλη «αισθητηριακή δίαιτα» που θα διευκολύνει το άτομο στην λειτουργία του.

Το συγκεκριμένο Αξιολογητικό Εργαλείο Αμερικανικής Στάθμισης χορηγείται από Εργοθεραπευτές. Χορηγείται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 4 – 13 ετών. Ο χρόνος χορήγησης κυμαίνεται περίπου στα 30΄-45΄. Εξετάζει την ικανότητα του ατόμου στους τομείς της οπτικής αντίληψης και του οπτικο-κινητικού συντονισμού. Οι υποδοκιμασίες που περιλαμβάνει εξετάζουν την οπτική αντίληψη δια μέσου κινητικών δραστηριοτήτων ή μη. Συγκεκριμένα, εξετάζει τον οπτικο-κινητικό συντονισμό, την αντιγραφική ικανότητα, την οπτική ολοκλήρωση (κλείσιμο), τη σταθερότητα μορφής και τη διάκριση εικόνας – φόντου. Από τη χορήγηση του συγκεκριμένου τεστ και κατά την ανάλυση των δεδομένων, ο ειδικός μπορεί να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με την αναπτυξιακή εικόνα της οπτικής αντίληψης του παιδιού / εφήβου, καθώς και το επίπεδο επίδρασης των οπτικών και οπτικοκινητικών δεξιοτήτων στη γραφή και ανάγνωση. Το τεστ μπορεί να χορηγηθεί κατά τις πρώτες συνεδρίες στα πλαίσια της αξιολογητικής διαδικασίας και να επαναχορηγηθεί μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, αφού το άτομο παρακολουθεί εξατομικευμένο αποκαταστασιακό πρόγραμμα εργοθεραπείας, ώστε να επαναξιολογηθούν οι δεξιότητες του ατόμου για τη λήξη ή συνέχιση των θεραπειών.

Η Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου αποτελεί την ελληνική έκδοση του Word Finding Vocabulary Test της C.Renfrew. Οι εικόνες αυτές επιλέχθηκαν και κατατάχθηκαν σε αναπτυξιακή σειρά για παιδιά 4 έως 8 ετών. Οι έννοιες που απεικονίζονται προέρχονται από καθημερινά αντικείμενα, γνωστές κατηγορίες αντικειμένων, έννοιες από παιδικά παραμύθια και τηλεοπτικά προγράμματα. Το τεστ είναι γρήγορο στη βαθμολόγηση και δίνει την δυνατότητα στον εξεταστή, να έχει έγκυρα αποτελέσματα για την αναπτυξιακή ηλικία του εκφραστικού λεξιλογίου του ατόμου που εξετάζει. Τα αποτελέσματα του τεστ, καθώς και τα στοιχεία τα οποία θα συλλεχθούν από τη συμπεριφορά του εξεταζόμενου κατά τη διάρκεια της εξέτασης, μπορούν να κατευθύνουν τον θεραπευτή στην αναγνώριση στοιχείων τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη του κατα τον θεραπευτικό σχεδιασμό.

Ομάδες Κοινωνικοποίησης

Οι θεραπευτικές ομάδες κοινωνικοποίησης απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας που δυσκολεύονται να ενταχθούν μέσα στην ομάδα (πχ σχολείο, εξωσχολικές δραστηριότητες), έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση, δυσκολεύονται να τηρήσουν κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς, να συνάψουν κοινωνικές σχέσεις, εμφανίζουν άγχος για την κοινωνική συναναστροφή.

Συντονίζονται από ειδικούς θεραπευτές σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού και αποσκοπούν στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε μία ομάδα συνομηλίκων όπως να περιμένουν τη σειρά τους, να συνεργάζονται, να μοιράζονται, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και υπευθυνότητα, να διεκδικούν και να επιλύουν τα προβλήματά τους, να εκφράζονται δημιουργικά , να αποκτούν αυτοπεποίθηση.

Θεραπευτική ομάδα γονέων

Γονείς παιδιών όλων των ηλικιών  σε μια κοινή θεραπευτική  πορεία  θα μοιραστούν σκέψεις, συναισθήματα, προβληματισμούς  σε σχέση με το γονεϊκό τους ρόλο σε ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο. Θέματα προς επεξεργασία εκτός από την ενδυναμωση του γονεϊκού ρόλου αποτελούν επισης η συντροφική σχέση, η αυτογνωσία και η αυτοεκτίμηση, οι σχέσεις με την οικογένεια καταγωγής, η αυτοφροντίδα κ.α. Το ταξίδι της γονεϊκότητας είναι ξεχωριστό, γεμάτο προκλήσεις και αποτελεί από μόνο του μια εμπειρία προσωπικής αλλαγής.

Μέγιστος αριθμός ατόμων: 7
Έναρξη βιωματικής ομάδας: Οκτώβριος
Δηλώσεις συμμετοχής: ως 30 Σεπτεμβρίου
Ημέρα : Πέμπτη 10:30 – 12:00
Συχνότητα: 2 φορές το μήνα

Για παραπάνω πληροφορίες απευθυνθείτε στη γραμματεία:
21 3037 7894

 

Τραυματοθεραπεία με την μέθοδο EMDR

(Απευαισθητοποίηση και Επανεπεξεργασία μέσω οφθαλμικών Κινήσεων )

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή μέθοδο ψυχοθεραπείας, η οποία συνδυάζει αρμονικά πολλά επιτυχή στοιχεία από διάφορες αποτελεσματικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις: ειδικότερα ενσωματώνει στοιχεία από την προσωποκεντρική, την ψυχοδυναμική, τη γνωσιακή-συμπεριφορική, τη διαπροσωπική θεραπευτική προσέγγιση, τη σωματική ψυχοθεραπεία καθώς και την θεραπευτική ύπνωση (Shapiro 2001). Τα στοιχεία αυτά εντάσσονται σε δομημένα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα, ώστε να επαυξάνουν τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα. ​

Η μέθοδος EMDR είναι μία δομημένη θεραπευτική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται σε 8 βασικές φάσεις. Στοχεύει αρχικά στην επεξεργασία παρελθοντικών στρεσσογόνων ή τραυματικών βιωμάτων, τα οποία πιθανόν να οδήγησαν σε μια πλειάδα από συμπτώματα και προβλήματα. Στη συνέχεια, θεραπευόμενος και θεραπευτής θέτουν ως στόχο επεξεργασίας καταστάσεις του παρόντος, οι οποίες πυροδοτούν δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, συναισθήματα και σωματικά συμπτώματα, ενώ η θεραπεία ολοκληρώνεται με την εγκαθίδρυση θετικών μοτίβων συμπεριφοράς για το μέλλον, θέτοντας με αυτόν τον θεραπευτικό κύκλο τις βάσεις για την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας.

Πηγή: Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας

Ψυχοθεραπεία Eνηλίκων

Η Ατομική Ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία συζήτησης μεταξύ ενός ψυχολόγου-ψυχοθεραπευτή και ενός ατόμου που ζητά βοήθεια για κάποιο σοβαρό προσωπικό του θέμα. Πρόκειται για μια σχέση αμοιβαιότητας ανάμεσα σε θεραπευτή και θεραπευόμενο με στόχο τη διευκόλυνση των επιθυμητών αλλαγών, την εύρεση λύσεων και τη βελτίωση ποιότητας της ζωής του δεύτερου. Η ατομική ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις άγχους, φοβιών, κατάθλιψης, ψυχοσωματικών ενοχλήσεων, πένθους, χαμηλής αυτοπεποίθησης, δυσκολιών στις προσωπικές , συζυγικές ή οικογενειακές σχέσεις, δυσκολιών στον χώρο εργασίας κ.α.

Θεραπεία Ζεύγους

Για να υπάρχει μια καλή σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι απαραίτητο είναι το κάθε μέλος να έχει καταρχήν μια καλή σχέση με τον εαυτό του. Στόχος της θεραπείας ζεύγους είναι το κάθε μέλος να εκφράσει τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις επιθυμίες  του με τέτοιο τρόπο που το άλλο μέλος να μπορέσει να ακούσει και να καταλάβει. Ο καθένας χρειάζεται να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη στη σχέση, για να έρθει η κοντινότητα και η ουσιαστική επικοινωνία. 

Θεραπεία Oικογένειας

Στη θεραπεία οικογένειας το σύμπτωμα που εμφανίζει το ένα μέλος αφορά ολόκληρη την οικογένεια και όχι μόνο το «προβληματικό» μέλος. Η έμφαση μετατοπίζεται από το άτομο στο σύστημα. Ο οικογενειακός θεραπευτής δεν μένει στο σύμπτωμα, αλλά διερευνά τη δυναμική της οικογένειας και βοηθά τα μέλη να κατανοήσουν το καθένα ξεχωριστά τη δική του ευθύνη στη δυσλειτουργία του συστήματος.

Στόχος της θεραπείας οικογένειας δεν είναι μόνο η εξάλειψη των συμπτωμάτων, αλλά η βελτίωση της επικοινωνίας και η συνεξέλιξη των μελών της, η ανάδειξη των δυνατών σημείων της οικογένειας, η εκπαίδευση των μελών να αφουγκράζονται καλύτερα τις ανάγκες του άλλου και τελικά η δημιουργία δυνατών και αυθεντικών σχέσεων μεταξύ τους.

Στις συνεδρίες συμμετέχουν κάποια ή όλα τα μέλη της οικογένειας, ενώ η συχνότητα και η διάρκεια της παρέμβασης ορίζεται από το θεραπευτή ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε οικογένειας.